Zakres usług

  • prawo cywilne - sporządzanie pozwów i pism procesowych, reprezentacja klientów przed sądami i organami egzekucyjnymi, sprawy spadkowe, sprawy o naruszenie dóbr osobistych, zastępstwa procesowe, sporządzanie umów, odszkodowań (dochodzenie odszkodowań, zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia od ubezpieczycieli), sprawy o wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności przeciwko zakładom przesyłowym, wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości
  • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - tworzenie regulaminów pracy, wynagradzania, regulaminu funduszu świadczeń socjalnych, układów zbiorowych pracy, reprezentowanie pracodawcy w kontaktach ze związkami zawodowymi, przeprowadzanie audytów w zakresie niezbędnej dokumentacji pracowniczej oraz reprezentacja klienta w ramach kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, reprezentowanie pracodawców i pracowników przed sądami pracy, doradztwo w procesie zwolnień grupowych, sprawy o mobbing, sprawy o przywrócenie do pracy, umowy o zakazie konkurencji, świadczenia związane ze stosunkiem pracy, odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy,odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy, sprawy o renty, świadczenia rehabilitacyjne, ustalenie podlegania ubezpieczeniom społecznym
  • prawo rodzinne - sprawy o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa, alimenty, zakres władzy rodzicielskiej, podział majątku
  • prawo administracyjne - sprawy o wydanie decyzji przez organ I instancji, postępowania odwoławcze, sporządzanie wniosków inicjujących postępowanie administracyjne, o przywrócenie terminu, zaskarżanie decyzji i uchwał, sporządzanie skarg na bezczynność organów administracyjnych
  • prawo gospodarcze - zastępstwa procesowe, obsługa prawna spółek, redakcja i opiniowanie kontraktów, wniosków, sporządzanie umów, obsługa firm, tworzenie spółek
  • wdrażanie procedur RODO, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych
  • audyty z zakresu BHP oraz świadczenie usług w zakresie służby BHP (sporządzanie dokumentacji w zakresie wypadków przy pracy, oceny ryzyka zawodowego, instrukcji BHP)
  • szkolenia z zakresu BHP, prawa pracy, prawa cywilnego, gospodarczego i inne

Jeśli nie znaleźli Państwo na naszej stronie specjalizacji prawnej, która wprost odnosi się do Państwa problemu – prosimy o kontakt. Jesteśmy doświadczonym, lubiącym wyzwania zespołem. Chętnie zapoznamy się ze sprawą i wówczas ocenimy, czy jesteśmy w stanie udzielić Państwu należytego, profesjonalnego wsparcia.

Kancelaria Robert Pożarski stosuje pliki cookie. Korzystając z serwisu, zgadzasz się na ich przyjmowanie w Twoim urządzeniu końcowym. Zamknij to okno